Využívaním obsahu webových stránok kocikovo.sk a prehliadaním ich obsahu potvrdzujete, že ste porozumeli podmienkam ich používania a súhlasíte s ich dodržiavaním. V prípade, ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, vo využívaní a prehliadaní webstránky nepokračujte.

Účel a rozsah získavaných informácií:

 1. Pri použití webovej stránky môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach v rozsahu IP adresa, webová stránka, z ktorej ste nás navštívili, typ prehliadača, ktorý používate, dátum a dĺžka návštevy) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Uvedené súbory využívame na účely technickej správy, výskumu a vývoja stránok a na účely pochopenia, ako užívatelia naše stránky používajú.
 2. V súlade s ustanovením § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách  sme oprávnení ukladať a získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa (súbory cookies) iba ak na to dotknutý užívateľ udelil súhlas. V súlade s citovaným ustanovením sa za súhlas užívateľa považuje aj použitie  príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.
 3. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
 • Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
 • V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
  1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
  2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú automaticky).
 • Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
 • V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webovej stránky.

Vylúčenie zodpovednosti

Obsah webstránky kocikovo.sk je priebežne aktualizovaný, nenesie však zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah zobrazený na týchto externých odkazoch nesú výhradnú zodpovednosť majitelia príslušných eshopov/webov. Celý proces nákupu, platby a reklamácií prebieha u príslušného predajcu tovaru.

Kontakt

info@kocikovo.sk